top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Valtuustoaloite tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan perustamisesta Poriin

Jätetty Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018


YHDENVERTAISUUSKYSYMYKSET TARKASTELUUN PORISSA: Aloite tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan perustamisesta Poriin


Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunkiin perustetaan luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta seuraamaan tasa-arvon edistymistä ja toteutumista kaikissa kaupungin toiminnoissa.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tavoitteena on varmistaa yhdenvertaisuuskysymysten huomioiminen ja vaikutusten arviointi koko organisaatiossa. Tärkeänä tehtävänä on muun muassa tukea työntekijöiden- ja hakijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista henkilöstöpolitiikassa ja henkilöstön palveluissa.


Vuosille 2017-2018 laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä sen toteutumista seuraava työryhmä ovat hyvä alku yhdenvertaisuustyölle Porissa. Tämän valtuustoaloitteen toteutuessa suunnitelman laatii ja sen toteutumista jatkossa valvoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on arvioida suunnitelman tavoitteiden toteutumista toimialoittain, jotta yhdenvertaisuus toteutuu kaupungin toiminnoissa ja palveluissa.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnat toimivat jo muun muassa Helsingissä ja Oulussa. Oulun kaupunki on vuonna 2014 kirjannut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtäviksi seuraavat:

1. toimii tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä 2. seuraa ja arvioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja tekee yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa, jotta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. 3. raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain ja valtuustolle valtuustokausittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen tilinpäätöksen yhteydessä. 4. tekee esityksiä ja aloitteita kaupunginhallitukselle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevista asioista.


Esitän, että Porin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan perustamiseksi.

Comments


bottom of page