top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Valtuustoaloite: Kesäyrittäjäsetelit käyttöön Porissa

Yrittäjyys on yhä useammalle nuorelle houkutteleva vaihtoehto työllistymiseen. Kaupungin tehtävä on luoda toimintaedellytyksiä kaikenlaiselle yrittäjyydelle – myös nuorille.

Kesäyrittäjäsetelillä halutaan tukea nuoria työllistämään itsensä kesällä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti. Kesäyrittäjyys on osa yrittäjyyskasvatusta, jonka tarkoituksena on kehittää nuorten työelämävalmiuksia ja madaltaa myöhempää yrittäjyyden kynnystä.

Kesätyösetelin rinnalle on useissa kaupungeissa otettu käyttöön myös kesäyrittäjäseteli. Kesäyrittäjäseteli on toteutettu esimerkiksi Talous ja nuoret TAT:n tai 4H-järjestön kanssa yhteistyössä tai kaupungin omana toimintana.

Kesäyrittäjäseteli on tyypillisesti noin 300 euron suuruinen tuki yritystoiminnan käynnistämiseksi. Toimintaan liittyy usein myös kesäyrittäjille suunnattua koulutusta ja ohjausta.


Tällä aloitteella me allekirjoittajat esitämme, että


  • Porin kaupunki selvittää kaupungille sopivimman tavan toteuttaa nuorten kesäyrittäjyysohjelma sisältäen kesäyrittäjäsetelin

  • Kesäyrittäjäsetelien käyttöönotto huomioidaan talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2024–2025

Porissa 20.6.2022

Laura Pullinen

Comments


bottom of page