top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Valtuustoaloite: Lentoliikenteen tukemisen vaikutukset arvioitava talousarviokausittain

Jätetty Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.9.2019


Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki arvioi vuosittain lentoliikenteen tukemisen vaikutukset.


Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan toukokuussa 2019  tukea Pori–Helsinki-reittilentoliikennettä kolmen vuoden aikana yhteensä 11,2 miljoonalla eurolla. 


Päätöksenteon tukena ei ollut tarjolla dataa siitä, mitkä ovat lentoliikenteen tukemisen taloudelliset tai yhteisölliset hyödyt tai arvioita niistä. Lentoliikenteen tukemisen hyötyjen mittaaminen on kuitenkin oleellista, jotta lentoliikenteen tukemisen kannattavuutta kaupungin kokonaisedun kannalta voidaan arvioida.


Lentoliikenteen tukemisen vaikutusten arviointi tulee olla osa seuraavien vuosien talousarviovalmisteluja. Päätöksentekijöille on tarjottava data muun muassa lentoliikenteen käyttäjämääristä ja käyttäjäprofiileista, vuorojen kannattavuudesta sekä elinkeinoelämän kokemista hyödyistä ja haitoista sekä lentoliikenteen vaikutuksista yritystoimintaan.


Esitän, että Porin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin lentoliikenteen tukemisen vaikutusten arvioinniksi talousarviossa 2021.Comments


bottom of page