top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Turvalliset vaalit varmistavat tasa-arvon toteutumisen

Tasa-arvobarometrin 2017 mukaan naisten riski joutua sekä seksuaalisen häirinnän että vihapuheen uhriksi on viisinkertainen suhteessa miehiin. Toistan: viisinkertainen. Vähemmistöön kuuluvilla riski nousee entisestään. Koronapandemian vuoksi vaalikampanjonnin painopiste siirtyy yhä enemmän verkkoon ja someen. Samaan aikaan verkkoväkivallan uhka estää tyttöjä ja naisia ilmaisemasta itseään ja mielipiteitään netissä.


Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kynnyksellä NATOn tutkimuslaitos julkaisi tutkimuksen, jossa käy ilmi, että Suomen hallitukseen kohdistuu jatkuva vihakampanja sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen mukaan vihakampanja heikentää demokratiaa Suomessa. (linkki Ylen uutiseen)


Tutkimustulos on karmaiseva, vaan ei yllättävä – valitettavasti. Vihapuhe ja verkkoväkivalta ovat todellisia uhkia demokratian toteutumiselle. Vihan moottoroima koneisto pyrkii vaientamaan kokonaisia ihmisryhmiä. Kyse on järjestelmällisestä vaientamisesta ja mitätöimisestä, missä on myös onnistuttu: verkkoväkivallan uhka estää monia ilmaisemasta itseään ja mielipiteitä ja asettumasta ehdolle vaaleissa. Päättäjien joukko kapenee, eivätkä kaikkien äänet tule kuuluviin päätöksenteossa. Demokraattisen päätöksenteon pohja murenee.


Näin ei saa olla 2020-luvun Suomessa – eikä muuallakaan. Jokaisella tulee olla oikeus osallistua poliittiseen keskusteluun, asettua ehdolle vaaleissa ja toimia päättäjänä ilman pelkoa vihapuheesta ja häirinnästä. Varmistathan näissä ja tulevissa vaaleissa, että puolueesi ja ehdokkaasi ovat sitoutuneita pitämään #vaalitilmanvihaa.

Kiitos Minna Canth ja muut tasa-arvon puolesta taistelleet – me jatkamme tästä. Hyvää tasa-arvon päivää!

Comments


bottom of page