top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Perustulo turvaa koulutuksen tasa-arvon

Julkaistu Länsi-Suomessa 14.2. ja Satakunnan Kansassa 15.2. 


Tällä hetkellä moni opiskelija murehtii kesätöistä – joko niiden saamisesta tai töiden vaikutuksesta opintotukeen. Jos kesätyötä ei löydä, on edessä joko kesä opiskellen tai tukiviidakossa seikkaillen. Huoli kesäkuukausina pärjäämisestä on kova.


On selvää, että sosiaaliturvajärjestelmä tarvitsee uudistuksen. Nykyinen järjestelmä ei tue muuttuvan työelämän todellisuutta – pätkätöitä, projekteja, itsensätyöllistämistä ja yrittäjyyden ja palkkatöiden yhdistelmiä. Kun tämä paletti väritetään vielä opinnoilla, löytää moni itsensä selviytymästä keskeltä sosiaaliturvaviidakkoa byrokratialoukkoja väistellen.


Voidaksemme taata koulutuksen tasa-arvon, on meidän turvattava opiskelijoiden toimeentulo. Nykyjärjestelmässä opiskelijat tippuvat epätasa-arvoiseen asemaan. Opiskelijoiden perusturvan taso on alempi kuin muiden perusturvaetuuksien saajien. Nykyjärjestelmässä opiskelijoilta, ainoana väestöryhmänä, odotetaan tuhansien eurojen lainan ottamista ennen oikeutta toimeentulotuen saamiseen. Jopa puolet opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella. Moni valitsee tukiviidakon sijaan työnteon, usein opintojen etenemisen kustannuksella.


Ratkaisu on perustulo, joka nostaa opiskelijoiden sosiaaliturvan lähemmäs yleistä tasoa. Opiskelijalle perustulo tarjoaa mahdollisuuden keskittyä opiskeluun. Vihreiden perustulomallin mukainen 600 euron vastikkeeton etuus mahdollistaa opiskelijalle opintoihin keskittymisen ja vähentää opintolainan ottamisen painetta. Opiskelijan toimeentulo pysyy perustulolla turvattuna vuoden ympäri, myös luennottomina ja kurssittomina kesäkuukausina.

Perustuloon tulee edetä vaiheittain. Opiskelijanäkökulmasta ensimmäisessä vaiheessa opintorahaan tulee tehdä tasokorotus, jolla paikataan nyt tehdyt leikkaukset opiskelijoiden toimeentuloon. Nykyinen 250 euron opintoraha on nostettava 333 euroon kuukaudessa.


Sosiaaliturvan on oltava kannustava myös opiskelijoille. Perustuloon siirtyminen nostaisi opiskelijat köyhyyskuopasta ja samalla kannustaisi opiskeluun ja työkokemuksen kartuttamiseen. Pankkitilin saldo ei koskaan saa olla opiskelun esteenä.


Laura Pullinen Puheenjohtaja Satakunnan Vihreät ry


Sameli Sivonen Puheenjohtaja Vihreät nuoret ry

Σχόλια


bottom of page