top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

KOLUMNI: Valtaa avoimin kortein

Julkaistu Satakunnan Kansassa 27.5.2021


Suomen kunnissa valta jaetaan näinä viikkoina uusiksi. Se jaetaan ensin puolueiden ja ehdokaslistojen kesken, sitten ehdolle asettuneiden. Ääni ehdokkaalle on aina ensisijaisesti ääni puolueelle ja sen ajamille toimintatavoille ja arvoille.


Valtaa on monenlaista. On näkyvää valtaa, kuten puheenjohtajuuksia, jäsenyyksiä ja valtuustopaikkoja, mutta on myös näkymätöntä valtaa: suhteita, perinteitä ja taustavaikuttajia. Ennen kaikkea tieto on valtaa. Merkittävää valtaa käyttääkin se, joka päättää siitä, miten, milloin ja kenelle tietoa jaetaan.


Tällä valtuustokaudella Porissa on nähty valitettavan monta esimerkkiä siitä, miten päätöksenteko hankaloituu, kun sen tueksi ei ole annettu riittävästi aikaa tai tietoa. Valmisteluportaita on jopa ohitettu. Moni muistanee esimerkiksi yllätysesityksen Anniksen siirtämiseksi yhdistysvetoiseksi tai selkkaukset kaupungin johtamisselvityksen kanssa, molemmat syksyltä 2019.


Sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee, mutta olkoot nämä muistutuksia siitä, että huonoksi todettuja toimintapoja ei kannata toistaa. Avoimuuden ja osallistamisen puute ovat olleet koko kulunutta nelivuotista leimanneita teemoja. Valintoja avoimuuden puolesta voi tehdä rikkomatta lakia.


Vallan luonteeseen kuuluu sen menettämisen mahdollisuus. Kun valtaan on kerran päästy, pidetään asemasta tietenkin tiukasti kiinni. Ehkä tässä on syy, miksi hankalassa paikassa on helpompi käpertyä itseensä – olipa kyse yksilöstä tai ryhmästä.


Vallan reilu käyttö ei pääsääntöisesti ole helppoa. Juuri vaikeissa hetkissä vallankäyttäjän luottamus punnitaan. Avoimuus vaatii luottamusta, mutta ennen kaikkea se luo sitä. Näin myös, kun valtaa on jälleen jaossa kuntavaaleissa.


Varmista siis, että oma puolueesi ja ehdokkaasi pyrkii valtaan avoimin kortein. Lue puolueen ja paikallisjärjestön kuntavaaliohjelmat. Tarkista, ovatko ehdokkaat ilmoittaneet vaalirahoitustietonsa ennakkoon. Tutustu siihen, miten puolueessa luottamuspaikat vaalien jälkeen jaetaan.


Vallankäyttäjät itse määrittävät, miten valtaansa käyttävät. Vaalien hetkellä suurimman vallan käyttäjä on äänestäjä.

Comentarios


bottom of page