top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Joustoa ja tukea nuoren ratkaisevaan nivelvaiheeseen

Julkaistu Satakunnan Kansassa 16.6.2018


Monen peruskoulun tänä keväänä päättäneen jännitys sai tällä viikolla ratkaisunsa, kun tiedot toisen asteen koulupaikoista kantautuivat tulevien opiskelijoiden tietoon.


Peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välinen nivelvaihe on elintärkeä eriarvoistumisen näkökulmasta. Siinä missä toiselle nuorelle tulevaisuuden koulutuspolku on kirkas, on toiselle nuorelle peruskoulun päättötodistuksen saaminen tuskan takana.


Työelämän joustoista puhutaan paljon. Joustoa tulee olla myös uran alkupäässä, opintojen alkaessa.


Niin Porissa kuin muuallakin Satakunnassa tulee lukio-opetus ja ammatillinen koulutus järjestää niin, että yhdistelmätutkinto on mahdollinen kaikilla aloilla kuormittamatta opiskelijaa tarpeettomasti.


Oppisopimuskoulutus on mielekäs vaihtoehto monelle, eritoten nykytilanteessa, jossa tietyillä aloilla Satakunnassa on huutava osaajapula. Oppisopimuskoulutus on varteenotettava toimintamalli, joka oikein toteutettuna vastaa erinomaisesti nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.


Tärkeintä on kuitenkin auttaa jokainen nuori oivaltamaan omat vahvuutensa, joista käsin lähteä tulevaisuutta rakentamaan. Jatkokoulutusesitteiden läpikahlaaminen ei auta, jos nuorella ei ole käsitystä omista vahvuuksistaan ja motivaatiotekijöistään.


Opinto-ohjauksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jatkokoulutuspäätöstä ei voi jättää yhdeksännen luokan keväälle, vaan tukea ja virikkeitä pohdintaan tulee olla tarjolla jo paljon aiemmin. Opinto-ohjauksen pitää joustaa kesän yli ja tukea tutulta opolta on oltava saatavilla, kun yhteishaku ei menekään suunnitelmien mukaan.


Kansalaisaloite aidosti maksuttomasta toisesta asteesta etenee eduskunnan käsittelyyn. Hyvä niin, sillä taloudellinen tilanne on rajoittava tekijä jo peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Nuorisobarometrin (2017) mukaan joka kymmenes keskeyttäneistä kertoi syyksi taloudelliset syyt. Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jääneistä jopa 42 % keskeytti rahanpuutteen vuoksi. Materiaali- ja laitehankintoihin apua on löydyttävä oppilaitoksista tai kaupungilta jo nyt.


Me emme saa päästää yhtäkään peruskoulunsa päättävää tipahtamaan koulutuksen ulkopuolelle. Kaikki nuoremme ansaitsevat yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisen asteen tutkinnon.

Comments


bottom of page