top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Avoimuus ratkaisee kroonisen luottamuspulan

Yliö-kirjoitus yhdessä kaupunginvaltuutettu Anne Liinamaan kanssa julkaistu Satakunnan Kansassa 18.3.2018.


Demarikonkari Esa J. Wahlman otsikoi mielipidekirjoituksensa (SK 16.3.) väitteellä, että vihreiden Laura Pullinen on vastuussa TUL:n tarpeesta irtisanoa työntekijoitä. Väite pohjautuu sivistyslautakunnan äänestykseen liittyen iltapäiväkerhojen kilpailutukseen. Iltapäiväkerhojen äänestys käytiin kilpailutuksesta, ei tarjouksen jättäjistä.


Porin sivistyslautakunnan kolmestatoista jäsenestä seitsemän äänesti sen puolesta, että iltapäiväkerhojen järjestäjä valitaan tehdyn kilpailutuksen pohjalta ja kuusi sen puolesta, että prosessi keskeytetään ja kilpailutus käynnistetään uudestaan.


Luottamushenkilöt eivät toimi yksin, vaikka välillä yksi ääni voi ratkaista. Siitä demokratiassa on kyse – enemmistö päättää. Demokratiaa pitää kunnioittaa, vaikka äänestyspäätös ei olisi oman tahdon mukainen. Hyvä päättäjä luottaa omaan arviointikykyynsä päätöksenteon hetkellä. Se on vastuunottoa. Sen vastuun, jonka kuntalaiset ovat vaaleissa päättäjälle antaneet. 


Mielipiteisiin vaikuttaminen kuuluu ja tulee aina kuulumaan politiikkaan. Luottamushenkilöt istuvat päättävissä elimissä edustamassa ensisijaisesti kuntalaisia, eivät itseään. Poliittinen keskustelu ja olemassa olevat faktat muodostavat päätöksenteon ytimen.


Jokainen päättäjä tekee päätöksensä parhaan mahdollisen saatavilla olevan tiedon valossa.

Kilpailutus ei ole poliittisesti päätettävissä oleva asia. Se ei ole kauppatavaraa, josta joku neuvottelee ja toinen suostuu. Kilpailutus perustuu hankintalainsäädäntöön, jonka tarkoitus on varmistaa, että julkisyhteisöjen hankintamenettelyt ovat avoimia, syrjimättömiä ja kustannustehokkaita. Päättäjien pitää olla varmoja siitä, että verovarat käytetään mahdollisimman hyvin ja palveluiden laatu ei kärsi.


Monet kärsivät kroonisesta luottamuspulasta poliittista päätöksentekoa kohtaan.

Monet kärsivät kroonisesta luottamuspulasta poliittista päätöksentekoa kohtaan. Viikon kuluessa käyty keskustelu iltapäivätoiminnan kilpailutuksesta tarjoilee valitettavan hyvän esimerkin siitä, miksi.


Perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailutuksen yhteydessä heräsi epäily siitä, että kilpailutuskriteerit oli määritelty väärin. Välttääksemme vastaisuudessa saman, kannattaa tarjouspyynnöt tuoda avoimeen poliittiseen keskusteluun jo ennen kilpailutuksen aloittamista, jolloin niihin kohdistuva kritiikki voitaisiin tutkia jo tässä vaiheessa.

Modernissa päätöksenteossa avoimuus on asiasana numero yksi.

Kilpailutuksen tulos määräytyy tarjousten perusteella. Paras valitaan ja siihen on osallistujien tyydyttävä. Tärkeää on kuitenkin se, että jokainen voi olla varma, että kilpailutus on hoidettu avoimesti, reilusti ja rehellisesti.

Median rooli päätöksenteossa on merkittävä. Toimittajan tehtävä on pistää päättäjät koville, se on heidän tehtävänsä kuntalaisdemokratian edistämisessä. Olipa toimittajan tyylistä toimia mitä mieltä tahansa, edistävät journalistit osaltaan päätöksenteon avoimuutta yhteiskunnassa. Tämäkin on kuitenkin parempi kuin erään konkaripoliitikon kertoma menneiden vuosien viestintästrategiasta, jolloin toimittajat ja kunnallispoliitikot menivät yhdessä saunan lauteille viettämään kosteaa iltaa ja illan mittaan yhdessä sovittiin, mitä lehteen laitetaan.


Modernissa päätöksenteossa avoimuus on asiasana numero yksi. Päätöksenteon pitää olla avointa ja rehellistä. Porissakin on korkea aika siirtyä nykyajan politiikkaan, jossa yhteistyöllä ja kaikkia kunnioittaen etsitään parhaita ratkaisuja porilaisten hyväksi.

Comments


bottom of page