top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

5 x Miksi olen ehdolla seurakuntavaaleissa?

”Miksi olet ehdolla seurakuntavaaleissa?”


Moni on viime aikoina esittänyt minulle, jopa hieman ihmetellen, tämän kysymyksen. Itse asiassa paljon useampi kuin vaikkapa kuntavaaleissa. Se kertoo siitä, että seurakuntavaalit ovat monelle hyvin etäinen vaali, vaikka porilaisistakin yli 70 % evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. (Väestötilastot 2017, Porin ev. lut. seurakuntayhtymä)

Tässä viisi minulle tärkeintä syytä olla ehdolla Keski-Porin seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon.


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

On kestämätöntä, että seurakunnassa ei kohdella ihmisiä tasa-arvoisesti. Kaikilla tulee olla oikeus tulla vihityksi kirkossa ja samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviä pappeja tulee tukea. Kirkolla on vielä runsaasti tekemistä sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa, ja sukupuolisyrjintään on tartuttava aktiivisesti kaikilla kirkon toiminnan tasoilla. Naisia tarvitaan enemmän johtaviin tehtäviin ja päättäjiksi, kaikilla sukupuolilla on oltava tasa-arvoinen oikeus kirkon virkoihin.


Päätöksenteon uudistaminen

Kirkon toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää sekä jäsenistöä osallistavaa. Päätöksenteon tulee noudattaa yleisiä demokratian periaatteita. Tällä hetkellä (2015–2018) Keski-Porin seurakuntaneuvoston jäsenistä yli puolet on yli 60-vuotiaita. (Kirkon tutkimuskeskus, 2014) Seurakuntapoltiiikassa tarvitaan tuoreita näkökulmia ja tulevaisuuden visioita – yksinkertaisesti myös nuorempia päättäjiä.


Toiminnan saavutettavuus ja avoimuus

Seurakunnan toiminnan tulee olla avointa ja saavutettavissa kaikille taustoista, elämäntilanteesta tai muista ominaisuuksista riippumatta. Seurakunta kaipaa uusia aktiivisia jäseniä ja toiminnassa pitääkin pohtia, miten kynnystä toimintaan mukaan tulemiseen voidaan madaltaa. Seurakunnan toimintaa on kehitettävä seurakuntalaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tähän tarvitaan myös edellämainittua avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.


Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Nuoret ovat yksi seurakunnan toiminnan tärkeä kohderyhmä, ja nuorisotyön merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on suuri. Seurakunnalla on nuoriso- ja rippikoulutyössä mahdollisuus tavoittaa suuri joukko nuoria. Näistä nuorista moni haluaa jäädä aktiivisiksi seurakunnan jäseniksi, mutta osa saattaa tipahtaa koulutuksen ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Seurakunnalla on mahdollisuus kohdata myös näitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tukea heidän perheitään.


Vapaaehtoistoiminta kirkossa

Vapaaehtoisten voimin kirkko mahdollistaa paljon toimintaa, mutta myös tarjoaa vapaaehtoisille tärkeitä oppimiskokemuksia ja sisältöä arkeen. Motivoituneilla, innostuneilla ja koulutetuilla vapaaehtoistoimijoilla voimme saavuttaa parempia tuloksia niin nuorten toiminnan parissa, kriisityössä kuin perheiden tukemisessakin. Vapaaehtoisten jaksamiseen ja vapaaehtoistoimintaan tulee panostaa jatkossakin.

Comentarios


bottom of page