top of page

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Päivitetty 24.1.2022. 

Yhteydenottolomakkeen ja uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Laura Pullinen, laura.pullinen@pori.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Laura Pullinen, laura.pullinen@pori.fi

Rekisterin nimi: Uutiskirje ja yhteydenottolomake laurapullinen.com

Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisteri sisältää sivuston kautta annettujen yhteydenottojen yhteystiedot 

Rekisterin tietosisältö: Nimi ja sähköpostiosoite sekä mahdollinen viesti yhteydenottolomakkeella

Tietojen säilytysaika: Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä voidaan tarvita yhteydenottoihin reagoimiseen tai siihen saakka, kun yhteystiedon jättäjä pyytää tietojensa poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään sivuston yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauslomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta.

 

Rekisterin suojaus: Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä poikkeustapauksissa palvelimen ylläpitäjä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. 

Automaattinen päätöksenteko: Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page