top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

KOLUMNI: Poriin elinvoimaa nuoresta yrittäjyydestä

Julkaistu Satakunnan Kansassa 29.4.2021.


Elinvoima, vetovoima, pitovoima – toistuvia sanoja keskustelussa sekä Satakunnan että Porin tulevaisuudesta. Keskustelu päätyy myös usein samoihin teemoihin: monipuoliseen koulutukseen, riittäviin ja kiinnostaviin työpaikkoihin sekä innovatiiviseen yrittäjyyteen.


Yrittäjyys on yhä houkuttelevampi uravaihtoehto nuorille. Tämä kävi ilmi jo vuonna 2019 Suomen Yrittäjien ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen teettämästä Opiskelijasta yrittäjäksi -tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yrittäjänä haluaisi toimia korkeakoulusta valmistumisen jälkeen jopa 33 prosenttia opiskelijoista. Todennäköisenä yrittäjyyttä valmistumisen jälkeen hieman vajaa viidennes opiskelijoista.


Yrittäjyys siis kiinnostaa nuoria, mutta tukea ja kannustimia tarvitaan. Tarpeeseen voidaan vastata. Kunta, joka ymmärtää potentiaalin nuorissa yrittäjissä, on elinvoimainen kunta. Porilla on mahdollisuus tarttua haasteeseen ja kehittyä nuoren yrittäjyyden kaupungiksi.


Monen nuoren kesätyönhaku alkaa olla loppusuoralla. Kaupunki on tukenut 9. luokkalaisten työllistymistä kesätyösetelein. Kesätyösetelien lisäksi Porin tulisikin tarjota myös kesäyrittäjäseteleitä. Seteli kannustaa nuoria työllistämään itsensä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti kesän aikana, ja tuo yrittäjyyden helpommin lähestyttävänä vaihtoehtona nuorille lähtökohdista riippumatta. Kesäyrittäjäsetelillä nuori voi luoda itselleen mielekkään ja kehittävän kesätyön ja samalla työllistää itsensä pidemmäksikin aikaa.


Oikea-aikainen yrittäjyyskasvatus voi toimia ponnahduslautana yrittäjyyteen. Porissa tehdään hyvää työtä yrittäjyyskasvatuksessa, mutta sitä tulee kasvattaa yhä useamman lapsen ja nuoren saataville. Kannustusta ja tukea voidaan sujuvasti jatkaa myös koulupolun jälkeen. Poriin tulisikin luoda laajempi nuorten yrittäjien tukiohjelma, jonka tavoitteena on tukea nuoria yrittäjiä ja siten synnyttää kaupunkiin uutta yrittäjyyttä ja elinvoimaa.


Nuoriin ja nuoriin aikuisiin panostaminen on oleellista myös yrittäjyyden näkökulmasta. Aloittavien yrittäjien palveluissa voidaan panostaa nuoriin yrittäjiin, mutta tukea on oltava tarjolla yrittäjyyden eri vaiheissa. Neuvonnan lisäksi pienillä kädenojennuksilla, kuten edullisilla toimitiloilla ja laitelainoilla tai pienyritystuilla, voi olla suuria vaikutuksia.


Porissa on erinomaiset lähtökohdat rakentaa kaupungista nuorten yrittäjien kaupunki. Kaupunki yhdessä alueellisten toimijoiden, aktiivisen yrittäjäyhdistyksen, toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja niiden yrityskiihdyttämöjen ja -yhteisöjen kanssa voi luoda nuorille yrittäjille kasvualustan tulevaisuuden elinvoimaisessa Porissa.

Comments


bottom of page