top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Valtuustoaloite: Kahdeksan kouluaamuista luopumista selvitettävä myös Porissa

Updated: Oct 1, 2019

Jätetty Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.3.2019.


KAHDEKSAN KOULUAAMUISTA LUOPUMISTA SELVITETTÄVÄ PORISSA


Nuoruusiässä, yli 12-vuotiailla lapsilla unen kokonaismäärä vähenee ja rytmi siirtyy 1–3 tuntia myöhäisemmäksi. Tämä ei ole nuoren oma valinta, vaan liittyy sekä ympäristön vaikutuksiin että biologisiin muutoksiin. Nuoret tarvitsevat keskimäärin 9 tuntia yössä ja vasta noin 18-vuotiaana unen tarve laskee 7–8 tuntiin yössä.


Suomen lukiolaisten liitto teetti keväällä 2018 kyselyn koulupäivän aikatauluista. Kyselyyn vastanneista yli puolet (54 %) toivoi koulun alkavan aikaisintaan kello 9.00. Vain 16 % vastaajista oli tyytyväisiä kahdeksan aamuihin. Opetusministeriön työryhmä huomautti opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä vuonna 2015, että nuorten koulupäivän ei tulisi alkaa ennen aamuyhdeksää.


Aikaisimmista kouluaamuista luopumista on esittänyt useasti myös Helsingin yliopiston neurologian dosentti Markku Partinen, jonka mukaan myöhempään koulun alkuun tulisi siirtyä ainakin peruskoulun ylemmillä luokilla.

Kahdeksalta alkavat kouluaamut ovat haitallisia erityisesti murrosikäisille. 15-vuotiaista itsensä väsyneeksi kouluviikon aikana tuntee noin neljä kymmenestä. Helsingin kouluissa kahdeksaa myöhempää aloitusaikaa suositellaan. Myös Tampereella koulupäivien alkua on siirretty ja koulupäivät alkavat klo 8.15–8.45.


Edellä kuvattuihin perusteisiin vedoten, esitän valtuustoaloitteena, että Porin kouluissa selvitetään mahdollisuudet koulupäivän alkamisajankohdan myöhentämiseen siten, että koulupäivät aloitetaan aikaisintaan klo 8.45–9.00. Kahdeksan kouluaamuista luopumista tulee selvitää ainakin peruskoulun yläluokkien ja lukioiden osalta.

Comments


bottom of page