top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Rangaistuksista ratkaisuihin – päihdepolitiikka tarvitsee inhimillisyyttä

Julkaistu Satakunnan vihreiden sivuilla 15.2.2023.


Vuonna 2020 Suomessa kuoli enemmän ihmisiä huumausaineisiin kuin tieliikenteessä. Suomi pitää Euroopan kärkisijaa nuorten alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa. On selvää, että hyvinvointivaltiomme on epäonnistunut päihdepolitiikassaan.

Päihdepolitiikan tärkein tehtävä vähentää huumausaineiden käytöstä aiheutuvia haittoja sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.

Rangaistuksiin pohjautuvalla päihdepolitiikalla ei ole onnistuttu vähentämään huumehaittoja, vaan päin vastoin. Portugali luopui huumausaineiden käytön rangaistavuudesta jo vuosituhannen alussa. Rangaistusten poistaminen vähensi päihdehaittoja, mutta ei lisännyt huumausaineiden käyttöä.

Tyypillinen huumekuolema on seurausta eri päihteiden vaarallisesta yhdistelmäkäytöstä. Valvotuilla käyttötiloilla on saatu hyviä tuloksia huumekuolemien ja -haittojen vähentämisessä kansainvälisesti. Samankaltaisiin päätelmiin on päästy myös Helsingin kaupungin teettämässä selvitystyössä. Selvityksen mukaan käyttöhuoneiden myönteisiä vaikutuksia ovat muun muassa yliannostuskuolemien estäminen, huumeita käyttävien terveysneuvonta ja hoitoonohjaus sekä niiden huumeitä käyttävien ihmisten tavoittaminen, jotka ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella.

Nykylainsäädäntö ei mahdollista käyttötilojen perustamista eikä niiden kokeiluja. Kuitenkin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tukenut käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistavaa erillislakia. Päätöstä käyttöhuoneiden mahdollisuudesta on turha enää viivytellä – tietoa on jo.

Valvotut käyttöhuoneet yhdistettynä käyttörangaistusten poistamiseen olisivat selkeät askeleet inhimillisen, huumekuolemia ja -haittoja ehkäisevän päihdelainsäädännön suuntaan.

Häpeä, rangaistuksen pelko ja hoitoon pääsyn vaikeus estävät päihdehoitoon hakeutumisen. On liian tuttu tarina, että riippuvuussairasta pompotetaan luukulta toiselle: päihdepalveluista ohjataan, että ensin pitää saada mielenterveys kuntoon ja mielenterveyspalveluissa, että päihderiippuvuus tulee hoitaa ensin.

Hyvinvointialueella sosiaali-, päihde- ja mielenterveyspalvelujen tiiviillä yhteistyöllä tilanteeseen voidaan löytää inhimillisesti kestävät ratkaisut. Niin kauan, kun on helpompi saada päihteitä kuin apua riipuuvuussairauteen, ongelmat pysyvät käsissämme ja ainoastaan kasvavat.

Jokainen huumekuolema on estettävissä. Rangaistusten lisäämisen sijaan on keskityttävä päihderiippuvuuden ennaltaehkäisyyn ja inhimilliseen hoitoon.

Comments


bottom of page