top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Porissa tulee edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta

YLE Pori selvitti Porin päättäjien suhtautumista maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä.


Lyhyesti: Porissa tulee edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta askel kerrallaan. Varhaiskasvatus tulee nähdä osana maksutonta ja lähtökohtaisesti tasa-arvoista koulutusjärjestelmää. Ns. päiväkotipäivän pedagoginen osuus tulisi siis olla maksuton.


”Porin varhaiskasvatuksesta tehdyn selvityksen (http://yle.fi/uutiset/3-9554382) mukaan maksuton varhaiskasvatus maksaisi Porin kaupungille yli 11 miljoonaa euroa. Pitäisikö Porissa siirtyä alkavalla valtuustokaudella maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja millä perusteella?”


Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tästä syystä Porissa tulee vaiheittain edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Niin sanotun päiväkotipäivän pedagoginen osuus tulisi olla maksuton.


Suomessa on muuten maksuton ja lähtökohtaisesti tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, joten tämä tulisi ulottaa myös varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on merkittävä osa lapsen pedagogista kasvatusta kuin mikä tahansa peruskoulun luokka ekasta ysiluokkaan. Varhaiskasvatus on ennenkaikkea lapsen oikeus. Kuitenkin tämä tukisi myös vanhempia: monissa tapauksissa madaltaisi muun muassa kynnystä vastaanottaa töitä.


Asiassa tulee katsoa tulevaisuuteen ja uskaltaa nähdä koko kuva. Laajempia vaikuttavuusarvioita tulee tehdä maanlaajuisesti.

Kyseessä ei ole helppo eikä varsinkaan edullinen uudistus. Asiassa tulee katsoa tulevaisuuteen ja uskaltaa nähdä koko kuva. Laajempia vaikuttavuusarvioita tulisi tehdä maanlaajuisesti. Varhaiskasvatuksella on monissa tutkimuksissa todettu olevan pitkälle kantavia vaikutuksia lapsen tulevaisuuteen. Varhaiskasvatus on tuloksellinen ja kustannustehokas keino lasten hyvinvoinnin ja kehityksen takaamiseksi sekä todellinen keino ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä tasa-arvoa eri lähtökohdista tulevien lasten välillä.

Comments


bottom of page