top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Porissa ei siirrytä anonyymiin rekrytointiin

Vihreä valtuustoryhmä, minä ensimmäisenä allekirjoittajana, jätti aloitteen anonyymiin rekrytointimenettelyyn siirtymisestä Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.10.2017.


Kaupunginvaltuustossa 9.4.2018 valtuusto päätti, ettei Porissa siirrytä anonyymiin rekrytointitapaan.

Puheenvuoroni asiasta:


”Kiitokset kaupungin HR-yksikölle perusteellisesta vastauksesta aloitteeseen ja kaupunginhallitukselle käsittelystä. On hienoa nähdä, että työnhakijoiden tasa-arvoon on paneuduttu tällä tasolla.


Kuten aloitteessa todettiin, nimetön hakuprosessi takaa sen, että valinta tapahtuu todellisesti vain henkilön ansioiden perusteella. Yksityisellä sektorilla anonyymi rekrytointi on maailmalla jo laajasti käytössä, esimerkiksi Ranskassa laki velvoittaa sitä kaikilta yli 50 hengen yrityksiltä.


On valitettava tosiasia, että paitsi ennakkoluulot esimerkiksi etnisyyteen, sukupuoleen ja ikään liittyen myös sosiaaliset kytkökset vaikuttavat rekrytointipäätöksiin. Suomalaisessa tutkimuksessa ja kenttäkokeessa vuonna 2015 todettiin, että etnistä syrjintää Suomessa tapahtuu. Huomattavaa tuktimuksissa on myös se, että vain harva raportoi syrjintäkokemuksiaan.


Tutkimuksissa on viitteitä siitä, että keskityttäessä vain hakijan osaamiseen, haastatteluun kutsuttiin vain ne hakijat, jotka todella täyttivät pestin osaamisvaatimukset. Nimettomässä hakumenetelmässä rekryprosessit olivat myös paremmin suunniteltuja ja tehokkaita.


Toivon, että vaikka aloite, eli anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto, ei käytäntöön asti pääsekään, työnhakijoiden tasa-arvoon suhtaudutaan asian vaatimalla tarkkaavuudella ja siihen todella kiinnitetään huomiota jatkossa.”

Comments


bottom of page