top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Onnellisten ihmisten Pori

Onnelliset ihmiset tekevät onnellisen kaupungin. Vain positiivisella asenteella ja yhteistyöllä voimme tehdä kaupungistamme paremman paikan asua ja muuttaa. Miten rakennetaan positiivinen Pori?


Elämää keskustassa. Porin keskusta on kaupungin sydän – ei anneta sen pysähtyä. Tarvitaan yhteistyötä ja uusia toimintamalleja kaupungin, päättäjien, yritysten ja kolmannen sektorin välille. Elävöittäminen tarvitsee myös ihan meidän jokaisen panosta. Mitä jos tänään hakisitkin illallispöydän antimet kauppatorilta?


Onnea kaupunginosissa. Vuosisatojen saatossa kehittyneillä kaupunginosilla on jokaisella omat erityispiirteensä ja tunnelmansa. Tuetaan kaupunginosayhdistysten toimintaa ja kuunnellaan kaupunginosien asukkaita päätöksenteossa. Kohdennetaan joukkoliikenne erityisesti niille alueille, joilta palvelut ovat vähenemässä.


Turvallista liikkumista. Porin keskustassa on mahdollistettava turvallinen liikkuminen sekä jalan että pyörällä. Pyöräilykaistojen rakentamista keskustaan tulee harkita. Joukkoliikenteen tulee olla aidosti varteenotettava, helppo ja edullinen liikkumisen muoto.


Iloa kulttuurista. Panostukset kulttuuriin ovat panostuksia hyvinvointiin. Kulttuuri- ja taideharrastukset tarjoavat elämyksiä ja oppimiskokemuksia kaiken ikäisille. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä ja osallistuutta. Mahdollistetaan tapahtumien järjestäminen kannustamalla monitahoiseen yhteistyöhön ja helpottamalla tapahtumajärjestäjien lupaviidakkoa.


Monipuolisia oppimismahdollisuuksia. Kansalaisopisto ja monet yhdistykset tarjoavat oppimis- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille kaupunkilaisille. Turvataan 100-vuotiaan kansalaisopistomme resurssit, jotta kaupunkilaiset voivat kehittää osaamistaan seuraavatkin sata vuotta. Mahdollistetaan yhdistykselle ja seuroille ilmaisia tai erittäin edullisia toimitiloja toiminnan ylläpitämiseksi.


Kohtaamisia kirjastossa. Kirjasto on koulutusjärjestelmämme ohella suomalaisen sivistyksen kivijalka. Digitalisoituvassa maailmassa kirjaston toimintatavat monipuolistuvat ja muuttuvat, mutta ydinajatus on sama. Kirjasto on tapahtumatila ja kulttuurikeskus. Se on innostajana ja oppimisen mahdollistajana sekä yhteisöllisyyden synnyttäjä. Tulevaisuuden kirjastosta ei ehkä enää haeta kirjaa kotiin luettavaksi. Kirjastoon tullaan hakemaan elämyksiä ja kokeilemaan uutta – 3D-tulostusta, legorobotteja…


Ennakoivaa terveystyötä. Sote-uudistuksen myötä terveydenhuollon vastuu siirtyy maakunnalle. Kuntaan jää kuitenkin merkittävä terveyden edistämisen tehtävä, joka on paljon laajempi kuin ajatellaankaan. Kaikki kaupungin päätökset vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin. Kuten ehdokkaamme Ritva Lepistö kirjoitti #VIHREEPORI-lehden juttussaan: ”Sote-puolella hoidetaan seurauksia, joita syntyy, kun kuntapolitiikan muilla sektorilla epäonnistutaan.” 


Elinvoimaa yrityksistä.  Yritykset synnyttävät työpaikkoja ja verotuloja kaupunkiin. Yrityksissä syntyy uusia ideoita ja innovaatioita kaupungin kehittämiseksi. Kuunnellaan yrittäjiä ja mahdollistetaan heille suotuisa toimintaympäristö. Ei unohdeta   itsensä työllistäviä yksinyrittäjiä. Lisätään yrittäjyyskasvatusta kouluihin ja päiväkoteihin.


Muistatteko vuonna 2014, kun tiedotusvälineet kertoivat porilaisten olevan Suomen onnellisimpia? Eiköhän oteta tämä jälleen yhteiseksi tavoitteeksi. Rakkaudesta Poriin.

Comments


bottom of page