top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Muutos kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa voidaan tehdä reilusti

Vastine Pirkko Aallon pääkirjoitukseen SK 24.9.2019


Olemme rakentaneet hyvinvointimme fossiilisten polttoaineiden ja kestämättömän kulutuksen varaan. Muutos kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on tehtävä, mutta se voidaan tehdä reilusti. Reilussa muutoksessa ilmastonmuutoksen torjumista ei maksateta heikoimmassa asemassa olevilla. 


Pirkko Aalto pääkirjoituksessaan (SK 24.9.2019) viittaa usean sitaatin verran Petteri Leinon taannoiseen blogikirjoitukseen, jossa kritisoidaan polttoaineveron korotuksia. Samaan aikaan, kun Leinon blogikirjoitus nostetaan maakuntalehden pääkirjoitukseen, miljoonat ihmiset maailmalla kokoontuvat ilmastolakkoihin osoittaakseen huolensa maapallon tulevaisuudesta.


Hallitus kiristää polttoaineverotusta jälleen. Näin on tehty jo useamman hallituksen toimesta. Samalla nykyinen hallitus panostaa 200 miljoonaa pienituloisten verohelpotuksiin ja korottaa perusturvaa. Ilmastokriisin torjuminen vaatii muutoksia koko yhteiskunnassa. Muutokset tulee tehdä reilusti niin, ettei siitä kärsi Aallon kuvailema “perämettän eläkeläinen” eikä kaupunkikeskustan opiskelija. 


Liikenteen päästöjen vähentäminen on ratkaistavissa oleva kysymys. Verotuksella voidaan kannustaa ja ohjata valitsemaan vähäpäästöisiä autoja. Ajoneuvoveroa laskemalla sähköauton hankinta tulee edullisemmaksi pitkällä aikavälillä. Olemassa olevan autokannan siirtymistä biokaasuun tulee tukea.


Samalla kun autokantaa voidaan uudistaa ilmastoystävällisempään suuntaan, voidaan paljon tehdä myös paikallisesti. Hallituksen lisäpanostukset raideliikenteeseen luovat elinvoimaa Satakuntaan, mutta kuntapäätöksenteolla voidaan rahoitusta ohjata myös joukkoliikenteen resursseihin. On arvovalintoja, käytetäänkö miljoonat lentoliikenteen tukemiseen vai joukkoliikenteeseen, josta kaikkien kuntalaisten on mahdollisuus hyötyä.


On arvovalinta, jäämmekö Satakunnassa ihmettelemään, kun ilmastokriisiä torjutaan muualla. Vai asetummeko eturintamassa turvaamaan tulevien sukupolvien Suomea ja maailmaa? Satakunnassa on kaikki edellytykset olla edelläkävijä ilmastokriisin torjunnassa. Maakuntamme osaaminen energiateknologiassa, automatisaatiossa ja robotisaatiossa voidaan valjastaa globaalin kriisin ratkaisemiseen. Esimerkiksi liikenteen sähköistymistä edistävää akkuteknologiaa kehitetään Satakunnassa. 


Ilmastokriisin torjuminen maksaa, mutta toimettomuus tulee vielä kalliimmaksi. Jos emme tartu mahdollisuuksiin, perävalot vilkahtavat meille, kun muu Suomi ja maailma menee eteenpäin.


Laura Pullinen

puheenjohtaja


Juuli Ojansuu

toiminnanjohtaja


Satakunnan Vihreät ry

Comments


bottom of page