top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Joustava korkeakoulutus Satakunnan vetovoimatekijänä

Mielipidekirjoitus yhdessä Marianna Hannin kanssa.


Satakunnan vetovoimaisuus on jälleen puhuttanut vaalien alla. Satakunta on siinä mielessä mielenkiintoisessa asemassa, että ammattilaisille kyllä riittäisi töitä, mutta ihmisten virta pois Satakunnasta on suurempi kuin muutto maakuntaan. Rauman alue jopa sijoittui toiseksi kun vertailussa olivat suotuisat seutukunnat yrittäjille, eteen kiilasi ainoastaan Seinäjoen seutu yhden pisteen erolla.


Mistä sitten johtuu, että Satakunta ei maakuntana ole vetovoimainen? Isoksi teemaksi on noussut maakunnan saavutettavuus, johon ratkaisuksi useat puolueet tarjoavat valtatie 8:n nelikaistaistamista. Tämä ei yksin ole vastaus – tie ei luo vetovoimaa. Maakuntaan tarvitaan nuoria ja erityisesti opiskelijoita.


Korkeakoulutus on myös aluepolitiikkaa. Satakunnan vetovoimaisuuden lisäämisessä avainasemassa ovat kiinnostavat korkeakoulut, joilla on mahdollisuus joustaa tutkintojen sisällössä elinkeinoelämän tarpeen mukaan.

Satakunta tarvitsee korkeakoulunsa. Korkeakoulutuksen aloituspaikat on pidettävä vähintään nykyisellä tasolla. Lyhyellä aikavälillä aloituspaikkoja on nostettava, jotta korkeakoulutettujen määrää saadaan lisättyä alueella tuntuvasti. Monialaisesta Porin Yliopistokeskuksesta, perinteikkäästä Rauman OKL:sta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja maakunnan omasta ammattikorkeakoulu SAMK:sta on pidettävä kiinni.


Korkeakoulujen toiminnan tulee perustua vahvaan autonomiaan, itsehallintoon ja tieteelliseen vapauteen. Yhteistyön malleja voidaan luoda koulutuksen tarjoajien välillä myös maakunnan rajojen yli, mutta päätäntävalta tulee säilyttää omassa maakunnassa.


Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta tulee nostaa tekemällä perusrahoitukseen tasokorotus ja sitomalla rahoitus taas indeksiin. Korkeakoulujen tekemän tutkimuksen asemaa voidaan parantaa suuntaamalla yritystukia entistä tehokkaammin tutkimus-, kehitys- ja investointitoimintaan. Samalla vahvistetaan korkeakoulutettujen ammattitaitoa työelämässä, varmistetaan ammattilaisten pysyminen alueella ja ehkäistään aivovuotoa.


Monipuolisten, alueen tarpeisiin vastaavien opintopolkujen tulee olla joustavia ja mukautumiskykyisiä. Muunto- ja täydennyskoulutuksen avulla vastataan maakunnan osaajapulaan. Koulutuksella ja tieteellä voidaan luoda menestystä ja tasa-arvoista hyvinvointia koko maakuntaan. Opiskelijat tuovat mukanaan paitsi eloisan kaupunkikulttuurin, myös paljon kaivattuja ammattilaisia elinkeinoelämän tarpeisiin.Comments


bottom of page