top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Joukkoliikenteen täysi maksuttomuus ei ole avain onneen

YLE Porin toimittajalta tuli kysely kaikille valtuutetuille. Julkaisen vastaukseni kokonaisuudessaan näin täällä blogin puolella.

Lyhyesti: Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi maksuttomuus ei ole ainut avain onneen. Maksuton joukkoliikenne on kuitenkin mielenkiintoinen ajatus pidemmällä tähtäimellä ja uskon sen olevan totta tulevaisuudessa kaikkialla maailmassa.


”Porin joukkoliikenteestä tehdyn selvityksen (http://yle.fi/uutiset/3-9629164) mukaan maksuton joukkoliikenne maksaisi Porin kaupungille yli neljä miljoonaa euroa vuodessa. Pitäisikö Porissa siirtyä alkavalla valtuustokaudella maksuttomaan joukkoliikenteeseen ja millä perusteella?”


Toimiva joukkoliikenne palvelee koko kaupunkia ja on merkittävä elinvoimatekijä. Kattava joukkoliikenneverkosto tuo palvelut lähemmäs jokaista. Keinot joukkoliikenteen käyttöasteen nostamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi on hyvä tarkastella ja ottaa käyttöön. Mitä useammalle joukkoliikenne on kannattava ja varteenotettava liikkumisen muoto, sen parempi.


Joukkoliikenteen täysi maksuttomuus ei tällä hetkellä ole avain onneen. Hinta on kannuste käytölle, mutta harvemmin päällimmäinen syy. Jos olisi, niin tuskin oman auton käyttö esimerkiksi työmatkoihin olisi niin suosittua – onhan se laajemmin katsottuna yleensä joukkoliikennettä kalliimpi liikkumismuoto, joskin ajankäytöllisesti monesti tehokkaampaa.


Tärkeimmät tekijät joukkoliikenteen käyttämiselle, tai käyttämättä jättämiselle, lienevät kuitenkin reittien sopivuus ja aikataulut. Kyyti likel -sovelluksen käyttöönotto on mielestäni hieno esimerkki siitä, että Porin linjat kuuntelevat käyttäjiä ja heidän tarpeitaan.


Joukkoliikenteen palveluja kehittäessä tulee ottaa huomioon eri kaupunginosien asukkaiden tarpeet ja toiveet. Hinnoittelussa tulee entistä paremmin huomioida lippujen käyttötarkoitukset: matkojen pituudet, käyttäjä ja käytön ajankohta. Mahdollisuuksia osittain maksuttomaan joukkoliikenteeseen (esim. lapset ja koululaiset) voi pohtia.


Maksuton joukkoliikenne on pidemmällä tähtäimellä kiinnostava ajatus, jota ei absoluuttisesti tulisi hylätä.

Yksityisautoilu on selkeästi vähentynyt Tallinnassa, jossa siirryttiin ilmaiseen joukkoliikenteeseen Tallinnan asukkaille vuonna 2013. Tämä on tuonut lisää verotuloja Tallinnaan, sillä moni naapurikaupunkien asukas on siirtänyt kirjansa Tallinnaan – tästä eivät toki ole mielissään nämä naapurikunnat.

Comments


bottom of page