top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Ilmaston suojelu ja talouskasvu eivät sulje toisiaan pois

Ilman yrityksiä ei ole työtä, kasvua eikä elinvoimaa. Loppuunpoltetulla maapalolla ei ole näistä mitään. Suomen Yrittäjien vaalislogan on Nostetaan rimaa. Rimaa voidaan nostaa siten, että samanaikaisesti sekä suojellaan ilmastoa että luodaan kasvua.


Näin se tehdään:

✔️ Yritystukiremontti. Tällä hetkellä neljän miljardin tukipotista vain 10 % kohdistuu taloutta uudistavaan toimintaan. Valtaosa tuista käytetään siis säilyttävään toimintaan, joka vain heikentää kilpailukykyä ja vähentää riskinottohalua.

✔️ Tuet ohjattava vihreää siirtymää vauhdittavaan toimintaan. Ei voi olla niin, että samaan aikaan sekä tuetaan että hidastetaan vihreää siirtymää.

✔️ Tehdään vihreästä energiasta aidosti kannattavampi vaihtoehto. Poistetaan fossiilisten polttoaineiden alennetut verokannat sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautukset.

✔️ TKI-toiminnan osuus on nostettava neljään prosenttiin BKT:sta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tukea ohjattava etenkin vihreää siirtymää vauhdittavaan toimintaan, mutta myös palvelualoille. Tällä hallituskaudella tehty TKI-toiminnan pysyvä verokannustin lisää TKI-investointien houkuttavuutta.

✔️ Julkisia hankintoja tehdään vuosittain 31 miljardin euron edestä. Hankintaosaamisen on oltava kunnossa kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtion toiminnoissa. In house -yhtiöt heikentävät kilpailua ja siten lopulta myös palvelun laatua. Näihin omistuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

✔️ Työn tarjoamisen ja vastaanottamisen tulee olla kannattavaa. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnys on pidettävä mahdollisimman matalana esim. työnantajamaksujen huojennuksilla työsuhteen alussa. Perustulo mahdollistaisi kaikenlaisen työn vastaanottamisen ja loisi turvaa yrittäjyyden alkuun.


Ilmasto ja talous eivät ole toisistaan irrallisia asioita, eivätkä myöskään vastakkaisia. Loppuunpoltetulla maapallolla ei ole kasvua, eikä hyvinvointia. Vihreää siirtymää vauhdittamalla suojellaan ilmastoa ja luodaan kasvua. Osaamista ja tietoa on, nyt tarvitaan tekoja.


Kuva: Jarkko Santala

Comentários


bottom of page