top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

Hallintohimmeleitä ja raskaita rakenteita? Ei välttämättä

Vanhoissa organisaatioissa, olipa kyse kunnasta tai yrityksestä, rakenteita on syytä ravistella aika ajoin. Hyvinvointialueella ollaan sen sijaan herkullisessa asemassa: himmelin olkia vasta sommitellaan paikoilleen. Kyse on sekä poliittisesta päätöksenteosta että viranhaltijoiden johtamasta hallinnosta.

Uusi toiminnan taso on mahdollisuus uuden toimintakulttuurin rakentamisen. On sanomattakin selvää, että hyvinvointialueen päätöksenteossa tulee noudattaa maksimaalista avoimuutta ja osallistaa hyvinvointialueen asukkaita.hallintohimmeleitä-ja-raskaita-rakenteita-ei-välttämättä Hyvän hallinnon lisäksi myös saavutettavaan viestintään on panostettava. Ennakoitavuus, luotettavuus ja avoimuus ovat avaintekijöitä hyvässä hallinnossa myös hyvinvointialueella.


Sitä hallintoa nimittäin tarvitaan, myös hyvinvointialueella. Monelle tuntuu olevan turhan selvää, että tästä näkymättömästä, mystisestä hallinnosta, eli käytännössä hallinnon ammattilaisista, voidaan aina leikata. Helppo heitto, joka kuitenkin hyvinvointialueella käytännössä tarkoittaisi sitä, että hoitotyön ammattilaisten resurssit itse hoidosta ja asiakkaiden kohtaamisista vähenisivät. Varmistetaan siis, että ammattilaiset voivat keskittyä työhönsä.


Hyvinvointialue asettelee uuteen asentoon myös sote- ja pelastuspalvelujen johtamisen. Vaaleilla valitaan poliittiset päättäjät, mutta vaalien jälkeen päättäjät valitsevat operatiivisesta toiminnasta vastaavat johtajat. Valintoja on ennätetty spekuloida jo lehtien palstoillakin. Laadukkaasta johtamisesta on huolehdittava paitsi virkajohdon ylätasolla, myös alemmilla johtoportailla. Hyvällä johtamisella parannetaan työhyvinvointia, luodaan koko työyhteisölle kehittymisen edellytyksiä ja lopulta palvellaan paitsi tehokkaammin myös paremmin meitä hyvinvointialueen asukkaita.


Hyvinvointialueen rakenteita nakutellaan nyt pystyyn ja näissä talkoissa meneekin aluevaltuuston ensimmäinen toimintavuosi ja pitkälle sen jälkeen. On hallinnosta kiinni, miten palvelut hyvinvointialueella järjestetään. Siksi on tärkeää kiinnostua myös hallinnosta.

Näin poliittinen päätöksenteko on esitetty järjestettäväksi Satakunnassa

Hyvinvointialueen päätöksenteko on muodostumassa hyvin samankaltaiseksi kuin kunnan päätöksentekokoneisto. Pakollisia toimielimiä hyvinvointialueella ovat vaaleilla valittava aluevaltuusto, valtuuston nimeämä aluehallitus sekä tarkastuslautakunta.

Näiden lisäksi esitetään kuutta lautakuntaa:

  • niin sanotun elinkaarimallin mukaisesti lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaa, työikäisten palvelujen lautakuntaa sekä ikäihmisten palvelujen lautakuntaa

  • turvallisuus ja varautuminen -lautakuntaa

  • toimitilalautakuntaa ja

  • kuntayhteistyölautakuntaa

Osallistamisesta ja yhteistyöstä huolehditaan myös toimielinten tasolla. Satakuntaankin perustetaan lakisääteiset vanhus-, vammais- ja nuorisovaltuustot. Näiden lisäksi on esitetty myös yhdistysten ja yritysten kanssa vuorovaikutusta kehittävää toimielintä. Näiden toimielinten rooli tulee pitää erityisen vahvana ja toimielinten todelliset vaikuttamismahdollisuudet on varmistettava. Toivoa sopii, että näillä toimielimillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös lautakunnissa sekä aluevaltuustossa.


Hallintohimmeleitä ja päätöksentekokaavioita ei rakennella niiden itsensä vuoksi, vaan siksi, että palvelut hyvinvointialueella saadaa järjestettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyössä ja avoimesti.

Comentarios


bottom of page