top of page
  • Writer's pictureLaura Pullinen

5 + 1 vastausta: Mitä ovat järkevät sote-palvelut Satakunnassa?

Hyvinvointialueen päättäjänä ajatellaan hyvinvointialuetta. Oman kotikunnan edun tavoittelu tulee jättää kunnanvaltuustoon. Laajempi kokonaisuus pitää pystyä näkemään ja kuntarajat häivyttämään.


”Helppo se on porilaisena sanoa, sieltä ei palveluja viedä”, ehkä ajattelet. Ja ymmärrän sen. Enkä kiellä sitä – vaativampia palveluita on varmasti jatkossakin järkevä keskittää Poriin. Sen sijaan peruspalvelut ja ennaltaehkäisevät palvelut on oltava helposti saavutettavissa ympäri hyvinvointialuetta monin eri tavoin.


Ehkäistään ennalta, puututaan varhain, voidaan paremmin.

Mitä järkevät sote-palvelut minulle tarkoittavat Satakunnassa?


1. Hoitotakuun toteuttaminen vaatii vahvan julkisen terveydenhoidon rinnalle yksityisiä toimijoita. Palvelusetelein tuotetut palvelut täydentävät hyvinvointialueen palveluita, lyhentävät jonoja ja nopeuttavat hoitoonpääsyä. Se on pitkällä aikavälillä sekä taloudellista että ennen kaikkea inhimillistä. Palvelusetelikäytäntöä on turha vastustaa tai puolustaa ideologisista syistä. Kokonaisuus ratkaisee.


2. Etäpalvelut lähipalvelujen rinnalla. Hoidontarpeen arvioinnin merkitys ajanvarauksessa korostuu: hoitajan tai lääkärin etävastaanotto voi monelle olla hyvä vaihtoehto lähivastaanotolle.


3. Liikkuvat ja/tai pop up -palvelut tukemaan etenkin ennaltaehkäisevää työtä. Kukaan ei ole kuljettamassa leikkaussalia kirjastoon, mutta esimerkiksi terveystarkastuksia ja -mittauksia voidaan toteuttaa myös liikkuvina palveluina.


4. Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen varmistaminen koko alueella – ilman ajanvarausta, ilman viikkojen jonoja. Toteutetaan Terapiatakuu.


5. Neuvoloiden riittävä resursointi lisää perheiden hyvinvointia ja mahdollistaa varhaisen puuttumisen ongelmiin. Tarvitaan nuorisoneuvola tukemaan nuoria ja perheitä. Koulun, opiskelijahuollon ja kotien vahvalla yhteistyöllä lisätään kokonaisvaltaisesti hyvinvointia yhteisössä.


Ja se plus 1! Laadukas ja saavutettava viestintä hyvinvointialueesta ja sen palveluista. Viestinnän saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on syytä kiinnittää aivan erityistä huomiota hyvinvointialueelle siirryttäessä!


Lyhyesti siis: Ehkäistään ennalta, puututaan varhain, voidaan paremmin.

Comments


bottom of page